top of page

2. Ceremonies & rituelen

Dit is een paragraaf. Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen.

We beleven tijdens ons leven regelmatig belangrijke momenten die een nieuwe fase inluiden en diep op ons inwerken. Denk aan huwelijken, inwijdingen, een doop, een geboorte, de start van een nieuw bedrijf of merk, een overgang (man of vrouw worden, overlijden), een scheiding of een verlies. 

 

Via specifieke ceremonies en rituelen  kunnen we die momenten uitlichten om ze individueel of in groep sterker te ervaren en dieper te laten doorwerken. Zo krijgen ze meer betekenis. Dergelijke ceremonies en rituelen maken ons leven rijker en meer doorleefd.

 

Ceremonies & rituelen bied ik individueel en in groep aan.

bottom of page