top of page

 Mark Anthierens (English version below)

IMG_4962_edited.jpg

Als kind heb ik me leren aanpassen aan onze westerse manier van leven die vaak leeg aanvoelt omdat daarin geen aandacht wordt besteed aan het contact met de natuur, de medemens en de innerlijke beleving. Dat gemis heb ik heel lang ervaren alsof er met mij iets mis was. Tot ik via verschillende wegen tot de ontdekking kwam dat wat ik zo miste altijd al aanwezig was. Ik moest er alleen naar leren kijken en het tot leven brengen.

Dat avontuur begon pas echt in 1989 door het lezen van een aantal spirituele boeken (“Je kunt je Leven Helen” van Louise Hay, “De zin van ziek zijn” van Thorwald Dethlefsen & Rüdiger Dahlke, “A Course in Miracles”, “The Road Less Traveled” van Scott Peck) en het volgen van workshops in chakra healing (o.a. bij Martin Brofman). Ik ging vervolgens op reis naar Sai Baba in India, Findhorn in Schotland en de Fellowship of the Inner Light in Amerika. Aansluitend volgde ik een workshop Reiki en proefde ik van talrijke therapieën waaronder reïncarnatietherapie, rebirthing, transactionele analyse, gestalttherapie en tantra.

Vanaf 2004 volgde ik een tweejarige opleiding sjamanisme bij sjamaan Jan Dewitte die ik in 2006 succesvol afrondde. Van toen af aan groeide mijn verlangen om andere mensen verder te helpen op hun innerlijk pad. In 2007 startte ik mee de Belgische School voor Sjamanisme op waar ik tot februari 2023 les gaf. Ondertussen bekwaamde ik mezelf ook in het begeleiden van systeemopstellingen. Toen ik in 2015 zonder werk viel, besloot ik mijn leven een andere wending te geven. Met als resultaat dat ik nu mijn diensten aanbied als shamanic coach.

In 2019 startte ik samen met Mieke Anthuenis ook een aantal Shamanic Dance avonden en dagen. Ik heb altijd graag gedanst maar leerde pas echt bewegen in de nachtclubs in de Matongé van Kinshasa tijdens mijn trip door Congo in 1982. Dansen was en is ook een belangrijk onderdeel van de opleiding sjamanisme waarbij je vooral leert om in trance te gaan. Dat pad wil ik nu verder zetten door opnieuw Shamanic Dance sessies te begeleiden en mensen te leren om tijdens het dansen een sjamaanse trancereis te ervaren. Wordt vervolgd …

ENGLISH VERSION

As a child, I learned to adapt to our Western way of life, which often feels empty because it pays no attention to the contact with nature, fellow human beings and your inner experiences. For a long time I thought that the feeling of this loss had to do with me, as if there was something wrong with me. Until I discovered through various paths that what I missed so much was always present. I just had to learn to look at it and bring it to life.

 

That adventure started in 1989 by reading a number of spiritual books ("You can Heal Your Life" by Louise Hay, "The Healing Power of Illness" by Thorwald Dethlefsen & Rüdiger Dahlke, "A Course in Miracles", "The Road Less Traveled” by Scott Peck) and attending workshops in chakra healing (including with Martin Brofman). Next, I traveled to Sai Baba in India, Findhorn in Scotland and the Fellowship of the Inner Light in America. Following on, I attended several reiki workshops and sampled numerous therapies including reincarnation therapy, rebirthing, transactional analysis, gestalt therapy and tantra. ​

From 2004 onwards, I followed a two-year training in shamanism with shaman Jan Dewitte, which I successfully completed in 2006. From then on my desire to help other people further on their inner path grew. In 2007 I co-founded the Belgian School for Shamanism where I trained people in shamanism until February 2023. In the meantime, I also trained myself in guiding system constellations. When I fell out of work in 2015, I decided to change my life. As a result, I now offer my services as a shamanic coach.

In 2019 I also started a number of Shamanic Dance evenings and days together with Mieke Anthuenis. I always loved dancing, but I only really learned to move my body in the nightclubs in the Matongé of Kinshasa during my trip through Congo in 1982. Dancing was and is also an important part of the shamanism training where you learn how to get in trance. I now want to continue that path by doing Shamanic Dance sessions and teach people to experience shamanic trance journeys trough dancing. To be continued …

bottom of page